Prestige

SKU: 58923-C

PRESTIGE BASICS GREY ตะหลิวไนล่อน แบบมีร่อง SLOTTED TURNER (58923-C)

130 ฿ 78 ฿
คุณสมบัติ
- ไนล่อนมีความเหนียว และ ทนทาน ทนความร้อนได้ถึง 200 องศา

วิธีการใช้งาน
- ใช้ผัดอาหารในกระทะ

การดูแลรักษา
- ใช้ฟองน้ำในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างจาน

ข้อควรระวัง
- ไม่ควรวางแช่ไว้ในกระทะที่เปิดไฟแรงเป็นระยะเวลานาน จะทำให้ตะหลิวละลายได้ น้ำหนัก 0.0 kg
249

คุณสมบัติ
- ไนล่อนมีความเหนียว และ ทนทาน ทนความร้อนได้ถึง 200 องศา

วิธีการใช้งาน
- ใช้ผัดอาหารในกระทะ

การดูแลรักษา
- ใช้ฟองน้ำในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างจาน

ข้อควรระวัง
- ไม่ควรวางแช่ไว้ในกระทะที่เปิดไฟแรงเป็นระยะเวลานาน จะทำให้ตะหลิวละลายได้

SKU : 58923-C

เครื่องครัวที่คุณต้องชอบ

Recently watched