MEYER Thailand CSR: ไมย์เออร์สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ น้ำดื่ม และกิจกรรมวันแรงงาน จ.ชลบุรี 2566

MEYER Thailand CSR: ไมย์เออร์สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ น้ำดื่ม และกิจกรรมวันแรงงาน จ.ชลบุรี 2566

กลุ่มบริษัทไมย์เออร์ให้การสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ น้ำดื่ม และร่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ จ.ชลบุรี ประจำปี 2566

ในวันที่ 20 เมษายน 2566 กลุ่มบริษัทไมย์เออร์นำโดยคุณพิมพ์ณดา จรูญโภคทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และตัวแทนพนักงาน มอบเงินสนับสนุนสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 จำนวน 5,000 บาท รวมถึงสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดชลบุรี เป็นจำนวน 10,000 บาท และน้ำดื่มจำนวน 240 ขวด ให้กับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566

 MEYER Thailand CSR: ไมย์เออร์สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ น้ำดื่ม และกิจกรรมวันแรงงาน จ. ชลบุรี 2566

 

Back to blog