คอลเลกชัน: หม้อตุ๋น หม้อ 2 หู - Casserole / Dutch Oven / SAUTE / STOCKPOT

Casserole หรือ หม้อตุ๋น สามารถใช้งานได้หลากหลาย มีลักษณะทรงกลม มีความกว้างมากกว่าความลึก มีหูจับ ลักษณะจะเตี้ยกว่า stock pot หรือ stew pot มักใช้สำหรับการต้มหรือปรุงอาหารได้อย่างอเนกประสงค์ จะทอดหรือผัดก็ได้ สามารถปรุงอาหารประเภทเนื้อสัตว์ หรือผักก็ได้เช่นกัน