นโยบายการใช้ Cookies

เว็บไซต์และบริการออนไลน์ของ ไมย์เออร์ อาจมีการใช้ "คุกกี้" เพื่อช่วยให้คุณเข้าถึงการใช้ระบบตะกร้าสินค้าและปรับแต่งประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์ของเราให้เหมาะกับคุณ ช่วยเราวัดประสิทธิผลของโฆษณาและเครื่องมือค้นหาเว็บ ช่วยบอกให้เราทราบว่าผู้ใช้เข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ของเรา และช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อนำมาปรับปรุงการบริการ การสื่อสารและผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้น

คุกกี้ที่ใช้ในเว็บไซต์ของเราได้รับการจัดเป็นหมวดหมู่ดังต่อไปนี้ในเว็บไซต์ของเราและในบริการออนไลน์อื่นๆ ของเราด้วย กล่าวคือ

1. Necessary Cookies คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ใช้สำหรับ

  • จดจำสินค้าในตระกร้าสินค้า
  • จดจำว่าคำสั่งซื้อถึงขั้นไหนแล้ว

คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับการทำงานกับเว็บไซต์ และไม่สามารถปิดการใช้งานในระบบของเราได้ และโดยปกติแล้ว คุกกี้เหล่านี้จะถูกกำหนดไว้เพื่อตอบสนองต่อการดำเนินการร้องขอบริการของคุณ เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบ หรือการกรอกแบบฟอร์ม คุณสามารถกำหนดให้เบราว์เซอร์ของคุณทำการบล็อก หรือเตือนให้คุณทราบเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ แต่นั่นอาจทำให้บางส่วนของไซต์ไม่สามารถทำงานได้

2. Functional Cookies คุกกี้การใช้งาน ใช้สำหรับ

  • จดจำข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้งาน
  • ดูแลความปลอดภัยเมื่อลงชื่อเข้าใช้งาน
  • รักษาความคงที่ของหน้าเว็บไซต์

คุกกี้เหล่านี้ช่วยในการทำงานของไซต์และการปรับแต่งไซต์ให้เหมาะกับผู้ใช้ เช่น วิดีโอและการสนทนาสด คุกกี้เหล่านั้นอาจได้รับการกำหนดโดยเราหรือผู้ให้บริการจากบริษัทอื่นที่เราได้เพิ่มบริการของพวกเขาลงในหน้าเพจ หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน ฟังก์ชันบางอย่างของไซต์อาจทำงานไม่ถูกต้อง

3. Performance Cookies คุกกี้ประสิทธิภาพ ใช้สำหรับ

  • นับจำนวน และที่มาของการเข้าชม
  • ดูสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุด/น้อยที่สุด

คุกกี้เหล่านี้ช่วยเราในการนับจำนวนและที่มาของการเข้าชม เพื่อให้เราสามารถวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพไซต์ของเราได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้เราทราบว่าหน้าใดได้รับความนิยมมากที่สุดและน้อยที่สุด และทราบว่าผู้เยี่ยมชมเข้าดูส่วนใดบ้าง ข้อมูลทั้งหมดที่คุกกี้เหล่านี้จัดเก็บไว้จะถูกรวมไว้ด้วยกัน จึงทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน เราจะไม่ทราบว่าคุณเข้าชมไซต์ของเราเมื่อใด

4. Targeting Cookies คุกกี้กำหนดเป้าหมาย ใช้สำหรับ

  • จดจำความสนใจของคุณ
  • โฆษณาสินค้าที่คุณสนใจในเว็บไซต์อื่นๆ 

คุกกี้เหล่านี้จะถูกกำหนดผ่านไซต์ของเราโดยพาร์ทเนอร์โฆษณาของเรา โดยบริษัทดังกล่าวอาจใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับความสนใจของคุณ และแสดงโฆษณาที่คุณสนใจบนไซต์อื่นๆ คุกกี้เหล่านี้ทำงานโดยการระบุแต่ละเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของคุณ หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน คุณจะไม่เห็นโฆษณาที่คุณเป็นเป้าหมายบนเว็บไซต์ต่างๆ

5. Unclassified Cookies คุกกี้ไม่ระบุประเภท

คุกกี้ที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคุกกี้ประเภทใด และอยู่ในระหว่างการพิจารณาการถึงประเภทของคุกกี้ดังกล่าว

 

การปรับเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ 

ตามปกติการตั้งค่าจากเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตจะตั้งโปรแกรมให้ยอมรับคุกกี้ แต่คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายโดยเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ (clear cookies) อย่างไรก็ตามหากปิดการคุกกี้ ฟั่งก์ชั่น คุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์อาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์