นโยบายการจัดส่ง

บริษัท ไมเร็กซ์(ประเทศไทย) บริการจัดส่งสินค้าภายในประเทศไทย ด้วยบริการจัดส่งของบริษัท ขนส่ง เอกชน จัดส่งมาตรฐานภายใน 3-7 วันทำการ ( ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
รูปแบบ : จัดส่งโดยบริษัทขนส่งเอกชน

ยอดชำระสินค้า

ค่าจัดส่ง

จัดส่งมาตรฐาน

น้อยกว่า 1,500 บาท

คิดค่าจัดส่ง ตามน้ำหนัก

ทั่วประเทศ

1,500 บาทขึ้นไป

ฟรีค่าจัดส่ง

ทั่วประเทศ


หมายเหตุ
1. บริษัท ไมเร็กซ์ (ประเทศไทย) จะเริ่มนับระยะเวลาจัดส่งสินค้า เมื่อได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินจากลูกค้าแล้วกรุณาแจ้งการชำระเงินก่อน เวลา 09:00 น. เนื่องจากทางบริษัทฯ จะได้จัดส่งสินค้าให้ท่านภายในวันนั้นเลย เพราะหากท่านแจ้งหลังจากเวลาที่กำหนดไว้นั้นทางร้านจำเป็นต้องจัดส่งสินค้าให้ท่านในวันถัดไป แต่อย่างไรก็ตามอาจเกิดความล่าช้าได้เนื่องจากหลายปัจจัย อาทิเช่น สภาพอากาศ, สภาพการจราจร, เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง และปัจจัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม โดยระยะเวลาจัดส่งขึ้นอยู่กับสถานที่รับสินค้า ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทฯที่ทำการจัดส่ง โดยไม่นับวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างช่วงเทศกาล
  • กรุงเทพฯ และปริมณฑลฯ ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ จากวันที่ชำระเงินพร้อมกับแจ้งที่อยู่เรียบร้อยแล้ว
  • ต่างจังหวัดจะได้รับสินค้า 3-7 วันทำการ หลังจากวันที่ชำระเงินพร้อมกับแจ้งที่อยู่เรียบร้อยแล้ว

2. ลูกค้าจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท ไมเร็กซ์ (ประเทศไทย)
3. สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้รับยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
4. กรุณาตรวจนับสินค้า และเช็คสภาพสินค้า ก่อนรับสินค้าทุกครั้ง

บริษัท ไมเร็กซ์ (ประเทศไทย) มีความตั้งใจจะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา แต่ขณะนี้เราทำการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลนในอนาคต บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ลูกค้าทราบในทันที

ทั้งนี้หากบริษัทไม่สามารถจัดส่งได้ภายใน 7 วันทำการ ตามนโยบายข้างต้น บริษัทจะทำการยกเลิกคำสั่งซืื้อและคืนเงินให้ลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายการคืนเงิน

* วันทำการ หมายถึง วันจันทร์ - ศุกร์ ไม่รวมวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์