อุปกรณ์ทำอาหารนี้รับประกันโดยบริษัท ไมเร็กซ์ (ประเทศไทย) ว่าปราศจากข้อบกพร่องในการผลิตและวัสดุ โดยเครื่องครัวสแตนเลสรับประกัน 5 ปี เครื่องครัวอลูมิเนียมและเครื่องครัวประเภทอื่นๆ รับประกัน 1 ปีนับจากวันที่ซื้อ

โดยหากทำการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ PotsandPans.in.th ลูกค้าจะได้รับการประกันสินค้าเพิ่มขึ้น 6 เดือน

ในกรณีที่เกิดปัญหาในการใช้งานภายในระยะเวลาข้างต้น การรับประกันครอบคลุมถึงบริการหลังการขายแก่ผู้ซื้อ (ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ผลิตแล้ว จะมีการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเท่ากันเพื่อทดแทน)

เมื่อส่งคืนอุปกรณ์ทำอาหารของคุณคืน โปรดแนบใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ หรือหลักฐานการซื้อ หรือจดหมายยืนยันการสั่งซื้อทางอีเมล / การรับประกัน พร้อมกับอุปกรณ์ทำอาหาร

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุม:

  • รายการที่ไม่มีใบเสร็จรับเงินต้นฉบับหรือหลักฐานการซื้อ
  • ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องที่ไม่เป็นไปตามแนวทางการใช้งานและการดูแล
  • ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุการใช้งานผิดประเภท
  • ความเสียหายที่เกิดจากความร้อนสูงเกินไป การทำความสะอาดและบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสม เช่น รอยขีดข่วนคราบหรือการเปลี่ยนสี
  • ความเสียหายเนื่องจากสาเหตุทางธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวไต้ฝุ่น ความเสียหายอื่น ๆ
  • ความเสียหายจากเตา