เงื่อนไขการประกันสินค้า

อุปกรณ์ทำอาหารนี้รับประกันโดยบริษัท ไมเร็กซ์ (ประเทศไทย) ว่าปราศจากข้อบกพร่องในการผลิตและวัสดุ โดยเครื่องครัวสแตนเลสรับประกัน 5 ปี เครื่องครัวอลูมิเนียมและเครื่องครัวประเภทอื่นๆ รับประกัน 1 ปีนับจากวันที่ซื้อ

โดยหากทำการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ PotsandPans.in.th ลูกค้าจะได้รับการประกันสินค้าเพิ่มขึ้น 6 เดือน

ในกรณีที่เกิดปัญหาในการใช้งานภายในระยะเวลาข้างต้น การรับประกันครอบคลุมถึงบริการหลังการขายแก่ผู้ซื้อ (ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ผลิตแล้ว จะมีการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเท่ากันเพื่อทดแทน)

เมื่อส่งคืนอุปกรณ์ทำอาหารของคุณคืน โปรดแนบใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ หรือหลักฐานการซื้อ หรือจดหมายยืนยันการสั่งซื้อทางอีเมล / การรับประกัน พร้อมกับอุปกรณ์ทำอาหาร

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุม:

 • รายการที่ไม่มีใบเสร็จรับเงินต้นฉบับหรือหลักฐานการซื้อ
 • ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องที่ไม่เป็นไปตามแนวทางการใช้งานและการดูแล
 • ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุการใช้งานผิดประเภท
 • ความเสียหายที่เกิดจากความร้อนสูงเกินไป การทำความสะอาดและบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสม เช่น รอยขีดข่วนคราบหรือการเปลี่ยนสี
 • ความเสียหายเนื่องจากสาเหตุทางธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวไต้ฝุ่น ความเสียหายอื่น ๆ
 • ความเสียหายจากเตา

 

Thank you for choosing us.

We hope you enjoy your cooking experience with it! However, if you require a warranty service, you may submit your warranty request to our Customer Service through our website at hk.meyer.com. Warranty requests are handled online or at Meyer Experience Store, requiring proof of purchase. Your item is guaranteed for 1 year from the date of purchase.

This warranty is limited to the original consumer, or in the case of a gift, the original recipient of the cookware, with proof of purchase and is not transferable. If the product was not purchased new from the manufacturer or an authorized dealer, distributor, or representative of the manufacturer, this warranty is null and void.

In the case of a defect, the guarantee will provide the purchaser with an after sales service (in the case of a product out of production, a product of equal value will be supplied).

When returning your cookware, please include the original receipt or proof of purchase date or your email order confirmation together with the cookware.

This guarantee does not cover:

 • Items that do not have original, unaltered receipt or proof of purchase date.
 • Damage caused by incorrect usage that does not follow our use & care guidelines.
 • Damage caused by accident, misuse, abuse.
 • Damage caused by overheating, improper use, cleaning and maintenance, such as scratches, stains, or discoloration.
 • Damage due to natural causes, such as earthquakes, typhoons, incidental, or consequential damages.
 • Damage to hob/stovetop.